آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2019-03-19 CNJC-LOGO

 

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد کار ساختمان یک باب  تالار یا صالون  برنامه آموزشی  را در دو طبقه درساحه این مرکز با مشخصات که در نقشه داده شده اعمار نماید. قابل یادآوری است که این ساختمان دارای مساحت در حدود 274.5 مترمربع(طول 16.50m و عرض 15m) میباشد.

بناً شرکت های ساختمانی که دراین بخش تجربه کاری کافی داشته باشند, میتوانند بعداز دیدن ساحه و اخذ مشخصات عمومی پروژه نرخ های سربسته خویش را الی تاریخ 10 حمل 1398 به این مرکز بسپارند. 

 

طرز نرخ دهی

شرکت های محترم ساختمانی نرخ های خود را به هر دو شکل ذیل  تسلیم نمایند.

•نرخ کلی پروژه به شمول فراهم نمودن مواد ساختمانی وکار ساختمانی، نظر به کیفیت و استندرد یکه از طرف مرکز برایشان داده میشود.

•صرف نرخ کار ساختمانی به اساس فی چت متر، در صورتیکه مواد ساختمانی از طرف مرکز خریداری و فراهم گردد.

 

آدرس و مشخصات تماس

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

شماره های تماس دفتر از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر, از روزهای شنبه الی چهار شنبه

0702 330 305/ 0781 330 305

procurement@cjtf.gov.af 

 https://www.jobs.af/rfqs/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-13