آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

فرصت ها

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد تا به تعداد (6) عراده وسایط نقلیه اضافه خود را که تمام شان دارای جواز سیر و نمبرپلیت شخصی میباشند نظر به جزئیات ذیل به فروش برساند…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد کار ساختمان یک باب کودکستان را درساحه این مرکز با مشخصات که در نقشه داده شده اعمار نماید. قابل یادآوری است که این ساختمان دارای مساحت در حدود 185.6 مترمربع …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد کار ساختمان یک باب تالار یا صالون برنامه آموزشی را در دو طبقه درساحه این مرکز با مشخصات که در نقشه داده شده اعمار نماید. قابل یادآوری است…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد کار ساختمان سایبان وسایط نقلیه را در ساحه پارکینگ این مرکز با مشخصات ذیل به اجاره بدهد…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد که یک دیوار را با مشخصات ذیل اعمار نماید . بناً شرکت های محترم ساختمانی و تیکدارن محترم …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد که یک محل پذیرش را با مشخصات ذیل اعمار نماید . بناً شرکت های محترم ساختمانی که خواهان اعمار ساختمان مذکور همراه…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر میخواهد یک باب مسجد شریف را با مشخصات ذیل در داخل این مرکز اعمارنماید…