آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2019-07-14 CNJC-LOGO

اعلان داوطلبی

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات در نظر دارد کار ساختمان یک باب  کودکستان   را درساحه این مرکز با مشخصات که در نقشه داده شده اعمار نماید. قابل یادآوری است که این ساختمان دارای مساحت در حدود 185.6 مترمربع میباشد.

بناً شرکت های ساختمانی که دراین بخش تجربه کاری کافی داشته باشند, میتوانند بعداز دیدن ساحه و اخذ مشخصات عمومی پروژه نرخ های سربسته خویش را الی تاریخ 6 اسد 1398 به این مرکز بسپارند. 

 مشخصات پروژه:

1.مساحت کودکستان در حدود 185.6 متر مربع میباشد که طول آن 19.65 متر و عرض آن 9.45 متر است

2.دارای 7 اطاق و دو تشناب است که یکی اطاق آن Safe room میباشد

3.مشخصات اطاق Safe room  در نقشه به تفصیل میباشد

4.دارای یک ساحه بازی یا Green Area که اندازه آن نظر به نقشه باشد

5.دارای 23 عدد پایه کانکریتی که مشخصات آن در نقشه موجود است

6.خشت کاری از خشت پخته درجه اول

7.چت کانکریتی میباشد که جزئتات در نقشه به تفصیل تذکر گریده است

8.سیستم برق به اسنتدردNEC 

9.وصل سیستم آبرسانی به شبکه آب مرکز 

10.وصل نمودن کانالیزاسیون به شبکه کانالیزاسیون مرکز

11.1 عدد دروازه ضد مرمی و ضد انفجار که اندازه آن در نقشه تذکر شده است

آدرس و مشخصات تماس

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

شماره های تماس دفتر از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر, از روزهای شنبه الی چهار شنبه و روز پنجشنبه الی 1:00 بعداز ظهر

۰۷۰۲۳۳۰۳۰۵ / ۰۷۸۱۳۳۰۳۰۵

procurement@cjtf.gov.af

https://www.jobs.af/rfqs/aelan-dawtlby