آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان …

ادامه مطلب

اعلان داوطلبی

2018-09-01 CNJC-LOGO

 

مرکز عدلی وقضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میخواهد که یک دیوار را با مشخصات ذیل اعمار نماید . بناً شرکت های محترم ساختمانی و تیکدارن محترم (اجاره کاران یکه خودشان گل کار ویا استاد کار باشند) که خواهان اعمار دیوار مذکور که در حدود 170متر طول  و ارتفاع 4.70 متر که این اندازه شامل سنگ کاری نیز میباشد به مشخصات ذیل به داوطلبی گذاشته میشود. 

1.شفته زیر سنگ کاری 10 سانتی متر

2.بلندی و عرض سنگ کاری 80 سانتی متر

3.رینگ بالای سنگ کاری به بلندی 30 سانتی متر

4.خشت کاری به عرض 50 سانتی متر یا دو خشت

5.بلندی خشت کاری 03.4 سانتی متر

6.PCC یا مثاله بالای خشت کاری 15 سانتی متر

7.هر 4 متر بعد یک پایه 50X50 سانتی متر

8.پلسترکاری دیوار صرف یک طرف دیوار پلسترکاری میشود

9.در ختم دیوار یک تاور 2.5X2.5 متر

بعداز مطالعه مشخصات پروژه شرکت ها و تیکدارن( اجاره کاران) محترم میتوانند الی تاریخ 15 سنبله 1397 نرخ هاشان را به این مرکز به شکل که در پایین ذکر نمودیم بسپارند

طرز ارایه نرخ

1.قیمت فی متر معکب (PCC,RCC) یا کانکریت ریزی

2.قیمت فی متر مربع (طول وبلندی) سنگ کاری

3.قیمت فی متر مربع خشت کاری دوخشته

4.قیمت فی متر مربع پلستر کاری

5.قیمت فی مترمربع قالب بندی

6.قیمت فی تن سیخ بندی

7.قمیت مجموعی پروژه

نوت: 

1.تمام مواد ساختمانی این پروژه (اعمار دیوار) را مرکز عدلی وقضائی خریداری میکند که شرکت ها و تیکدارن محترم تنها نرخ خود را از کار کردن( یعنی اعمار دیوار بدون مواد ساختمانی نرخ داده شود) برای ما ارایه نمایند.

2.تمام وسایل یکه(وسایل کاری که در ساحه استفاده میشود) در این پروژه بکار میرود مربوط خود قرار داد کننده میشود

3.مسولیت طعام چاشت کارگران و کسبه کاران مربوط به خود قرار داد کننده میباشد

4.مسولیت آوردن آب برای ساحه کاری مربوط قرار داد کننده میشود

 

 آدرس و مشخصات تماس

-مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات, سرک حوزه پانزدهم پولیس, ساحه قصبه, کابل

-شماره های تماس دفتر از ساعت 8:00 الی 4:00 بعد از ظهر, از روزهای شنبه الی چهار شنبه

۰۷۸۱۳۳۰۳۰۵
۰۷۰۲۳۳۰۳۰۵

procurement@cjtf.gov.af