تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی…

ادامه

میاشتنی راپور

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د تلې میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۷۳ قضیو په اړوند ۹۸ تنه د څلورو میرمنو په ګډون د هیواد له…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د وږی میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۹۹ قضیو په اړوند ۱۳۱ تنه د څلورو میرمنو په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د زمری میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۶۱ قضیو په اړوند ۸۲ تنه د یوی ښځې په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د چنګاښ میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۹۹ قضیو په اړوند ۱۳۹ تنه د ۱ ښځی په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي او عدلي او قضایي…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د غبرګولې میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرمونو د۵۳ قضیو په اړوند ۵۶ تنه د یوی میرمنئ په ګدون د هیواد…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د غویی میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرمونو د۲۵ قضیو په اړوند ۳۱ تنه د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي او عدلي او قضایي…

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۹ لمریزکال د وری میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۴۴ قضیو په اړوند ۵۹ تنه د یوه میرمنو او یوه بهرنئ وګړی په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي او عدلي او قضایي …

 • CNJC-LOGO

  Posted

  د۱۳۹۸ لمریزکال د کب میاشتې په اوږدوکی د نشه یې توکو پرضد دمبارزی پولیس او نور کشفی ارګانو لخوا د مسکراتو او نشه یې توکو د جرایمو د۹۳ قضیو په اړوند ۱۱۷ تنه د ۳ ښځی په ګدون دری تنه میرمنو په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایاتو څخه نیول شوي او عدلي او قضایي…